Kallelse extra årsmöte

Publicerad 2019-03-14 21:48
Källa AHL - Pantern

IK Panterns medlemmar kallas till extra årsmöte den 4 april kl 19:00 på Kirsebergs Ishall kafeterian. Mötet avser behandla två ärenden. 1, Val av revisor 2, Godkännande av uppdaterade stadgar Förslag på ny revisor är Peter Cederblad KPMG AB. Förslag på ändringar i stadgarna finns att hämta på kansliet från och med måndag den 18 mars.

Publicerad: 2019-03-14 21:48


I denna artikel: