Paasikivi: ”Innebär ordentliga problem för Ryssland”

Publicerad 2024-06-03 17:21
Källa TV4 Sport

Att Ukraina har fått tillstånd från flera Natoländer att använda deras vapen mot mål på den ryska sidan gränsen kommer inte en dag för tidigt, menar överstelöjtnant Joakim Paasikivi: – Moraliskt går det inte att motivera att Ukraina inte ska få försvara sig på ett adekvat sätt, säger han. Joakim Paasikivi menar att senfärdigheten i beslutet från väst har lett till en situation där Ukraina hamnat i ett tydligt underläge. Men att det nu kommer att bli svårare för Ryssland att gå på offensiven. – Nu kan Ukraina börja motverka alla t ...


I denna artikel: