Befäl: ”Vi behöver alla värnpliktiga vi kan skrapa ihop”

Publicerad 2022-03-12 08:32
Källa TV4 Sport

Efter Rysslands invasion av Ukraina höjs nu allt fler röster om att Sverige måste utöka sitt försvar. Regeringen har tillkännagivit en ökning av försvarets budget till två procent av BNP. ...


I denna artikel: