"Det behövs mer resurser för att ta sig hem"

Publicerad 2017-04-27 14:33
Källa TV4 Sport

Nätverket för frivilliga återvändare i Malmö menar att det behövs mer stöd och hjälp för asylsökande när de vill återvända till hemlandet och välkomnar samarbete mellan myndigheter.


I denna artikel: