Kritik mot Förintelsekonferensen: ”Vi skattebetalare som får betala”

Publicerad 2021-10-12 19:36
Källa TV4 Sport

I Malmö är Förintelsekonferensen som pågår just nu högst påtaglig med avspärrningar och inställd kollektivtrafik. Men arrangörerna får kritik för att konferensen sker över huvudet på Malmöborna och att det vällovliga syftet, att motverka antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, inte når fram till de som bor i stan. Malmöborna borde från början ha involverats mer och gjorts delaktiga i det som sker innanför avspärrningarna, tycker fritidspolitikern och aktivisten Showan Shattak. ”Skulle innebär mer än tillfälliga trafikproblem” &nda ...


I denna artikel: