Var tredje mack nedläggningshotad: ”Vill att min hembygd ska leva”

Publicerad 2024-04-08 22:40
Källa TV4 Sport

Fram till 2030 spås halva bilflottan vara elektrifierad och från 2035 förbjuds försäljningen av nya bensin- och dieselbilar efter ett EU-beslut. Detta är drivande faktorer bakom att efterfrågan på fossila bränslen snart väntas sjunka till en så låg nivå att det inte längre blir lönsamt att sälja. Minst marginal mot den här brytpunkten bedöms traditionella mackar i glesbygdsområden som Norrlands inland ha. Sammanlagt bedömer organisationen Sveriges servicestationer att ungefär en tredjedel av dagens tankställen det närmsta decenniet kommer att slås ut. – ...


I denna artikel: